I AM SELBU


site specific cultural research project

Støttet av / funded by Trøndelag Fylkeskommune
Selbu, Norway 


Prosjektbeskrivelse

Jeg er Selbu i tre tablåer - et kulturelt forskningsprosjekt. Etter mange år i utlandet ser jeg på bygda jeg kommer fra, som mange andre bygder i Norge, med et trist blikk. Kulturarven er i ferd med å forsvinne og tilbake står coop og kiwi. Å komme tilbake til en liten bygd i Norge er også utfordring, som kunstner føler man seg ofte utenfor, dette prosjektet er derfor viktig for meg av flere grunner: for å finne min plass i bygda, forstå hvor det er jeg kommer fra, hva bygda er og hva det er som gjør den verdifull. Gjennom meg selv og Selbu som eksempel tar jeg også den norske bygda i nærmere øyesyn,  og vil bruke ulike hendelser, steder og tradisjoner fra bygda som underlag for kunstnerisk arbeide. Jeg har som mål å bruke mitt hjemsted for å utvikle meg som kunstner og ta tak i bygdas identitet for å skape større forståelse for og ønske om å ta vare på både den immaterielle og materielle kulturarven. Forutenom at det er relevant for meg personlig vil fordypningen ha like stor relevans for andre bygder som har de samme utfordringene som Selbu. Utflytting, sentralisering og forgubbing. For mange kreative er bygda ofte et ganske skummelt sted, man er utenfor og lite satt pris på. Ofte får man høre; ’-  ja det er nå bra di fe hell på.’
Og selv må jeg medgi at jeg føler meg ofte mer hjemme i Amsterdam enn jeg noen gang har gjort i Selbu, samtidig som jeg har en dyp rot i bygda og ønsker å finne meg til rette der. Med et kulturelt fordypningsprosjekt som omfavner bygdas vesen håper jeg arbeidet derfor vil treffe både meg og naboen min.


Visuelt vil jeg fordype meg i kulturelle tablåer som kommunikasjon.
Inspirasjon for de visuelle tablåene er persiske miniatyr tegninger og collager som illustrerer ulike situasjoner og landskap. 
Jeg vil bruke en tredjedel av stipendet på en reise til Iran, (Persia) for å undersøke sammenhengen mellom kulturelle tablåer og dagens landskap, samle visuelle referanser og observere hvordan historier er kommunisert og tatt vare på. Som en av de kulturelt rikeste stedene i verden med en stor kunnskap og stolthet rundt sine tradisjoner er det en viktig reise for å tilegne meg kunnskap rundt dette temaet og samtidig se nærmere på hva slags rolle de spiller i Iran i dag og undersøke hvordan dette språket kan brukes i en norsk kontekst.


Som kunstner og skribent med arkitektfaglig bakgrunn arbeider jeg med rommene vi omgir oss med og påvirkningskraften de har på oss. Et argument jeg ønsker å bruke for dette fordypningsprosjektet er at samfunn der håndverkeren er forsvunnet til fordel for plateprodusenten lider ikke bare på et visuelt plan, men også, på et intellektuelt plan. Med dette prosjektet tar jeg tak i beskrivende elementer fra stedet jeg vokste opp og setter de i et personlig og historisk perspektiv basert på tradisjonelle verdier og levesett.
Hva er det som er verdifullt med bygda? Hva gjør den spesiell? Hvorfor føler jeg tilknytning til dette stedet? 
Jeg ønsker ikke å repetere det narrativet bygda selges som i dag, - et lykkeland, men gå inn i andre definerende elementer og skape en ny kulturell verdi gjennom tekstuell observasjon og visuell fordypning fra mitt eget personlige ståsted.


Prosessresultat vil deles gjennom galleri Kullviksvingen i Selbu.


images


1. Rustam sleeps, while his horse Rakhsh fends off a tiger. Probably an early work by Sultan Mohammed, 1515–20 [Public domain]

2. Bath-house scenem,1495 by Kamāl ud-Dīn Behzād [Public domain]

3. Scene from Attar's Conference of the Birds, painted c. 1600 by Habibulla Meshedi [Public domain]grøtte


︎
IIII · XXXX